Socialmedicinsk tidskrift


Arbete för jämlik hälsa

Nummer 5, 2016 är ett temanummer om arbete för jämlik hälsa. Socialmedicinsk tidskrift har sedan 2011 publicerat tre nummer om hur den s.k. Marmotkommissionens arbete om jämlikhet i hälsa tagits emot och tillämpats på olika samhällsnivåer i det svenska samhället (Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa; Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar; Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen). Under de senaste åren har många nya initiativ tagits och i detta nummer med samma fokus presenteras i en rad artiklar, dels vad som praktiskt har ägt rum i Sverige och i Norden, dels diskuteras implementeringsproblematiken med analyser av svårigheter att praktiskt motverka hälsoskillnader och påverka fördelningen av sociala bestämningsfaktorer i befolkningen.

För att komma till det senaste numret tryck här


   Source: SMT

Tillkännagivanden

 

Temanummer 5, 2016

 

Nummer 5 2016 "Tema: Arbete för jämlik hälsa" är nu publicerat.

Redaktörer för numret är Göran Henriksson, Anna Balkfors, Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2016-10-25 Mer...
 

Temanummer 4, 2016

 

Nummer 4 2016 "Tema: Medan livet går förbi  – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk
encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom)" är nu publicerat.

Redaktörer för numret är Kerstin Heiling, Lisa Forstenius, Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2016-09-28 Mer...
 

Temanummer 3, 2016

 

Nummer 3 2016 "Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniorar" är nu publicerat. Den tryckta versionen kommer ut i mitten av juli.

Redaktörer för numret är Katarina Bernhardsson och Kristofer Hansson.
 
Publicerade: 2016-07-09 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!