Vertikal och horisontell kunskapsintegrering inom handikappforskningen

Thomas Strandberg

Sammanfattning


Syftet med artikel är att konceptuellt beskriva och illustrera hur vertikal och horisontell
kunskapsintegration använts inom handikappforskningen. Vid sidan
av detta omnämns även ett bio-psyko-socialt perspektiv samt två teoretiska
perspektiv inom handikappforskningen: human functioning och tvärvetenskap.
Vertikal integration kan förstås som en stratifiering mellan olika nivåer, biologiskt,
psykologiskt och socialt. Horisontell integration kan förstås på bredden
tvärsöver olika funktionsnedsättningar. Studien tyder på att vertikal och
horisontell integration inom handikappforskning är användbara för en bredare
och djupare förståelse av funktionsnedsättning och funktionshinder där olika
teoretiska perspektiv blivit allt vanligare under de senaste åren.


Nyckelord


Handikappvetenskap, tvärvetenskap, bio-psyko-social, förvärvad hjärnskada

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!