Vad skulle Zlatan göra om fotboll var fult? – om betydelsen av att få leva sin begåvning

Gunilla Gerland

Sammanfattning


Att inte få tillräcklig stimulans i skolan leder ofta till att barnet uppvisar "problematiska" beteenden. Här försöker jag på ett personligt sätt ge exempel som pekar på vikten av att få "leva sin begåvning".

Nyckelord


särbegåvning; skola; autism

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!