Från ett Ankare till stjärnhimlen – så gör vi i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Skellefteå

Pär Åhdén

Sammanfattning


En historisk beskrivning inleds om Skellefteå kommuns aktivitet och engagemang samt ansvar för den svenska flyktingmottagningen. Idag finns fem grupphem för ensamkommande flyktingbarn i kommunen. Personalen jobbar utifrån ett salutogent perspektiv med devisen ”Du är kapabel och har
förmågor, Du kan ta ansvar och vi förväntar oss att Du tar ansvar – vi litar på
Dig”. Resultat på de totalt 94 ungdomar som mottagits visar att personalens
förhållningssätt ger resultat. Sextiofyra ungdomar har stannat i Skellefteå
och 30 har flyttat till annan kommun. Sjuttio ungdomar studerar, 16 arbetar,
fem är föräldralediga och tre har ännu inte valt inriktning.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!