Hälsosystemforskning för tillgång till verksamma antibiotika och minskad resistensutveckling – exempel från IHCARs forskning

Cecilia Stålsby Lundborg, Göran Tomson

Sammanfattning


Användning av läkemedel är den vanligaste behandlingsinterventionen
i hälsosystemet. Detta är extra påtagligt i länder med svag
ekonomi där läkemedel ofta står för hälften av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Antibiotika är inte bara en av de vanligaste läkemedelsgrupperna utan kanske också den mest påtagligt livsavgörande. Ett problem som antibiotika delar med läkemedel mot t.ex. malaria, HIV/AIDS och tuberkulos är att all användning leder till resistensutveckling. Resistens mot antibiotika är ett växande hot mot
möjligheten att behandla många bakteriella sjukdomar. Dessutom
är resistens ett hot mot möjligheten att kunna genomföra andra
typer av behandlingar eller ingrepp, t.ex. olika typer av operationer.
Detta gäller såväl fattiga som rika länder. Forskare från IHCAR har
i samarbete med forskare i ett flertal länder i Asien, Afrika och
Europa genomfört olika projekt i syfte att undersöka eller förbättra
antibiotikaanvändningen. Den långsiktiga målsättningen att säkerställa
tillgång till verksamma antibiotika bl.a. genom minskad resistensutveckling.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!