Varför avbryter HIV-patienter sin behandling?

Christian Unge, Pehr Olov Pehrson, Anna-Mia Ekström

Sammanfattning


Våren 2005 genomfördes intervjuer med sju patienter på Karolinska
sjukhuset, Huddinge, som på eget eller läkares initiativ avbrutit
sin HIV-behandling. Data visade att de viktigaste orsakerna till avbrottet
var fysiska biverkningar, tabletternas negativa inverkan på
vardagen samt rädsla för att ta tabletterna öppet. Läkaren ansågs
även utgöra ett viktigt stöd i beslutet, även för de patienter som
själva tog initiativ till avbrott.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!