Stöd till särbegåvade unga och deras föräldrar – varför det?

Sten Collander

Sammanfattning


Behovet av social gemenskap och olika typer av stöd till föräldrar och familjer
med särbegåvade barn beskrivs utifrån perspektivet av den ideella föreningen Mensa och dess program för begåvade barn, GCP. Den förbättring av familjernas situation som över tid ofta sker genom att de bland annat träffar och knyter an till andra i liknande situation diskuteras och ställs i ett samhälleligt/kulturellt sammanhang. Fördelar och nackdelar med att en ideell förening engagerar sig och arbetar för gruppen begåvade unga och deras familjer diskuteras och slutsatsen dras att ideellt arbete visserligen är värdefullt och gör skillnad men att även andra samhällsaktörer kan och bör göra mer för dessa familjer.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!