Fosterfamiljen – en privat familj med ett offentligt uppdrag

Ingrid Höjer

Sammanfattning


Då barn och unga placeras i fosterhem användes en privat familj för en av den sociala barnavårdens viktigaste insatser. Genom att ta emot fosterbarn görs fosterfamiljen tillgänglig, inte bara för placerade barn och unga, utan också för deras föräldrar och andra anhöriga. Uppdraget som fosterförälder är krävande, men upplevs ändå av de flesta som tillfredsställande. Eftersom det tar mycket av fosterföräldrarnas tid att ge placerade barn och unga den uppmärksamhet som de behöver, kan deras egna barn komma att få stå tillbaka. De kan också få en insikt i barns svårigheter och föräldrars bristande omsorgsförmåga. Det är av vikt att både fosterföräldrarna och deras egna barn får stöd från socialtjänsten för att kunna göra en god insats för de barn och unga som är placerade i fosterhem.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!