Varför har jag den här mamman och pappan?

Hans Bäckström

Sammanfattning


Många av de barn som är och har varit placerade i familjehem har svårt att få ihop sina liv, få begriplighet i vad som hänt och varför olika beslut fattats. Utifrån mångårig erfarenhet inom familjehemsvård beskriver jag i artikeln olika funderingar kring vad jag anser kan hjälpa barnen att gå ut i vuxenlivet med en känsla av delaktighet i och begriplighet kring sina livsöden.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!