Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2004

Anders Bergh, Britt Mari Hellner, Lennarth Johansson

Sammanfattning


Socialstyrelsen äldreenhet följer utvecklingen av vård och omsorg om äldre. I artikeln ges en sammanfattning av befolkningsutvecklingen, äldres hälsa, tillgång till platser i särskilt boende, tillgänglighet till vård och rehabilitering för äldre med hörselnedsättning samt äldres läkemedel.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!