Varför ska Malmö finnas?

Mikael Stigendal

Sammanfattning


Vad är viktigast att göra för att Malmökommissionens arbete ska leda till en mer jämlik stad? Jo, det är att få de två huvudrekommendationerna att hänga ihop. Den ena rekommendationen ger uttryck för ett nytt tänkande om ekonomin och syftar ytterst till att förändra sambandet mellan tillväxt och välfärd. Malmö måste ställa om sig till en tillväxt som främst bygger på produktion av nya värden och inte på spekulation. Själva produktionen av dessa nya värden måste ske i utvecklande och lärande organisationsformer, precis det som den andra rekommendationen handlar om genom skapandet av kunskapsallianser. Det gör oss nämligen mera kvalificerade som konsumenter. Det kan få oss att efterfråga varor och tjänster med högre kvalitet, ekologiska och rättvisemärkta. Denna efterfrågan är viktig för att styra tillväxten i en mera behovsprövad riktning. Kunskapsallianser är ett mål i sig genom att stärka delaktigheten i samhället men de kan också bli centrala i omställningarna av både tillväxt och välfärd.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!