Vad sker med personalens inställning till Vård på lika villkor när verksamheterna deltar i Lärandeprojektet?

Sharareh Akhavan

Sammanfattning


Jämlikhet i hälsa och att erbjuda vård på lika villkor är en av de viktigaste
aspekterna för ett välfärdssamhälle. Flera rapporter visar att hälso- och
sjukvården inte är jämlik. Syftet med denna studie var att studera vårdpersonalens
synpunkter på jämlik vård samt om deras tankar om metoder för att uppnå
en mer jämlik vård. En webbenkät skickades till all personal före och efter
projekttiden i de verksamheter som deltog i Lärande projektet. Resultatet visar
att vårdpersonalen anser att de faktorer som påverkar brukares/patienters
tillgång till vård på lika villkor består av: Strukturella/organisatoriska faktorer
inom vården (t.ex. brist på läkare), eller i samhället (t.ex. bostadsområde) och
patienternas/brukarnas sociala situation (t.ex. utbildning).

 


Nyckelord


Vårdpersonal, primär vård, jämlikhet

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!