Hjem og arbejde for hjemløse og arbejdsløse EU medborgere: rumænske romaers erfaringer fra København og Malmø

Camilla Ida Ravnbøl

Sammanfattning


Dette studie baseres på 10 måneders antropologisk feltarbejde med rumænske romaer, som bor og arbejder på gaden i København og Malmø. Studiet har til hensigt at formidle ny viden om livet for en gruppe af personer i vores samfund, som ofte omtales, men som sjældent høres ved egen stemme. Det belyses hvor meget arbejde og hjem betyder for denne gruppe af formelt hjemløse og arbejdsløse EU medborgere. Udgangspunktet er etnografisk materiale, som viser roma kvinder og mænds erfaringer med at opretholde hjemmet i Rumænien, skabe sig et trygt hjem på gaden samt at søge efter arbejde og arbejde med flaskesamling og tiggeri i København og Malmø

Nyckelord


roma, Rumænien, EU medborgere, etnografi, flaskesamling, tiggeri

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!