Vägen till ett liv värt att leva efter hög ryggmärgsskada. En salutogen kvalitativ studie av tetraplegiker

Rikard Eriksson, Kristoffer Szum

Sammanfattning


Årligen drabbas ca 100-150 personer i Sverige av förvärvad traumatisk ryggmärgsskada som ger total förlamning. Teknologisk medicinsk utveckling har lett till att personerna kan överleva olyckorna, men återvänder till ett liv som är mycket fysiskt begränsat jämfört med innan skadan. Det är lätt att anta att personer som tvingas leva i ett sådant förändrat och begränsat fysiskt tillstånd är olyckliga, men studien visar att ryggmärgsskadade kan uppleva livskvalitet och mening i livet och att förmågan att omdefiniera sin livssituation och skapa en ny meningsfullhet är viktigt för att anpassa sig till det nya livet efter skadan och uppleva livskvalitet. Denna studie har fokus på vad det är som hjälper ryggmärgsskadade att nå högre livskvalitet och mening efter skadan.


Nyckelord


tetraplegi, salutogenes, livskvalitet, meningsfullhet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!