Hur har de ensamkommande barnen det i Sverige?

Aycan Çelikaksoy, Eskil Wadensjö

Sammanfattning


Antalet ensamkommande barn som söker i asyl i Sverige är större än det antal som söker asyl i något annat EU-land. Det är en viktig fråga hur det går för dem att etablera sig i Sverige. Vi redovisar vad som går att finna vad gäller hur det går inom utbildning och sysselsättning för de ensamkommande flyktingbarn som folkbokförts mellan 2003 och 2012. Ett resultat är att ensamkommande flyktingbarn något oftare är sysselsatta än andra flyktingbarn från samma länder givet olika demografiska uppgifter. Ett annat resultat är att pojkar betydligt oftare än flickor är sysselsatta.


Nyckelord


ensamkommande flyktingbarn, utbildning, arbete, återförening

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!