Myalgisk encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) – aktuell diagnostik, rehabilitering och forskning

Per Julin

Sammanfattning


Myalgisk encefalomyelit (ME) eller post-viralt trötthetssyndrom, även kallat Chronic Fatigue Syndrome (CFS), är en sjukdom med okänd orsak. ME/CFS karaktäriseras av uttalad mental och fysisk utröttbarhet, kognitiv påverkan, sömnstörning, symtom från autonoma nervsystemet, smärta och influensaliknande symtom som förvärras av ansträngning. ME/CFS kan ge upphov till långvariga och stora funktionsnedsättningar. Diagnosen har tidigare varit omstridd då förståelse för patofysiologin och också biomarkörer för diagnostik har saknats. Internationellt finns nu dock en framväxande konsensus inom det medicinskt vetenskapliga området kring sjukdomens realitet och allvarighetsgrad och det pågår nu flera initiativ bland annat från National Institutes of Health (NIH) i USA för att undersöka biologiska mekanismer vid ME/CFS. Flera medicinska behandlingsstudier är också pågående. Redan nu kan dock sjukvården göra stor skillnad för ME/CFS-patienterna genom att erbjuda seriösa utredningar, korrekt diagnostik enligt moderna kriterier, information om diagnosen, symtomlindrande behandling och stöd i att hantera en oftast kronisk och kraftigt funktionsnedsättande sjukdom.

Nyckelord


diagnos; diagnoskriterier; behandling; rehabilitering; forskning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!