Mindful hållbart åldrande - holistiskt åldrande i ny belysning

Håkan Nilsson

Sammanfattning


Syftet med artikeln har varit att presentera ett nytt begrepp mindful hållbart åldrande. Mindful hållbart åldrande består av fyra domäner; förändring, aktivitet, vitalitet och energi samt fyra dimensioner; fysisk, psykisk, social och existentiell. I artikeln diskuteras hur mindfulness kan vara en viktig strategi för att hantera ålderdomens kriser och i kampen för att finna mening i livets senare skede. Artikeln befäster att bruket av mindfulness kan bidra till ett hållbart åldrande genom ett holistiskt välbefinnande

Nyckelord


mindfulness; hållbart åldrande; holistiskt välbefinnande; äldre forskning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!