Hälso- och sjukvårdsforskningens framväxt och utveckling

Björn Smedby

Sammanfattning


Hälso- och sjukvårdsforskning är ett tvärvetenskapligt, tillämpat forskningsområde som växte fram i vårt land på 1960- och 1970- talen. Denna artikel beskriver vad forskningen handlar om och ger exempel på några tidiga svenska studier inom området, bland an- nat hämtade från Claes Sundelins arbeten om barns hälso- och sjukvård. Medicinska forskningsrådets (MFR) initiativ för hälso- och sjukvårdsforskningen på 1970- och 1980-talen och den vidare utvecklingen av området beskrivs översiktligt. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!