Från barnhälsovård till barnhälso- vetenskap

Lennart Köhler

Sammanfattning


I denna artikel beskrivs hur idéer och innehåll i den förebyggande barnavården utvecklats under de senaste 30 åren, både i Sverige och internationellt. Från medicinskt kontrollerande har verksamhe- ten allt mer fokuserats på stödjande och hälsobefrämjande insat- ser, helt i linje med ett modernt folkhälsovetenskapligt tänkande. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!