Från omognad till risk - kontroversen om ADHD i två medicinska tidskrifter

Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Denna studie analyserar debattlinjer i två svenska medicinska tidskrifter, där kontroversen om ADH under en femårsperiod studeras. I studien analyseras olika riskkonstruktioner och förklaringsmodeller rörande ADHD i 21 publicerade debattinlägg. I resultatet framkommer att tidsperioden präglats av tre debattvågor. Den första där debatten präglas av att se hur medicineringen är en risk. Den andra perioden kan karaktäriseras som en vågbrytare, där ADHD konstrueras som en risk, och den tredje vågen där dessa två linjer samexisterar. Likväl, är debatten tyst genom avsaknaden av genmäle och replikskiften.

This study analyzes the debate lines in two Swedish medical journals, where the controversy about ADHD during a five years period are studied. In the present study we analyzed different risk constructions and applied explanatory models regarding ADHD in a total of 21 debate articles. The result shows that the period was characterized by three waves in the debate. The first, was characterized by identifying medication as a risk. In the second period, a wave breaker in the debate, ADHD was constructed as a risk, and the third wave, these two lines coexist. Nevertheless, the debate is quiet by the absence of reply and exchanges.


Nyckelord


Debattlinjer; kontroversstudie; innehållsanalys; ADHD; etik

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!