Gränsöverskridande socialmedicin: vård av finska sjuka barn i Sverige 1942–1949

Karin Zetterqvist Nelson

Sammanfattning


Den här artikeln handlar en omfattande satsning på att transportera ca 5000 sjuka finska barn till Sverige för vård och behandling under och efter andra världskriget. Sjuktransporterna pågick ända till slutet av 1940-talet. Det var ett projekt som försiggick parallellt med förflyttningar av ca 70 000 finska barn för tillfälliga placeringar i Sverige under kriget. Sjuktransporterna skiljde sig organisatoriskt i den meningen att statliga aktörer från både Finland och Sverige var involverade. Den svenska staten bidrog med ett substantiellt finansiellt stöd. Vidare spelade finska och svenska barnläkare på framträdande positioner och med inriktning mot socialmedicinskt reformarbete en viktig roll i igångsättning av projektet. Resultatet blev en gränsöverskridande socialmedicinsk satsning som pågick också flera år efter krigsslutet.


The following article concerns a large-scale scheme during WWII set up to transport approximately 5000 sick Finnish children to Sweden for medical care and treatment. The transports took place in parallel with the evacuation and relocation of 70 000 Finnish war children placed mainly in Swedish families but also in institutions. However, the transports of sick children lasted until the late 1940s. They differed from the evacuation and relocation of Finnish war children in the sense that state actors from both Finland and Sweden were involved. The Swedish government put in a substantial financial support for both transports and treatment as well as for the care facilities. Moreover, prominent pediatricians in both countries played an important role in both the initiation and the implementation of the large-schale scheme drawing on social medicine reform work for child and maternal health care.

 

 


Nyckelord


Finska krigsbarn; socialmedicinens historia; barnhälsovårdens historia; sjuktransporter.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!