Hepatit C-behandling till personer som injicerar droger – vilken prioritet bör vi ge denna grupps behov och på vilka grunder?

Karl de Fine Licht

Sammanfattning


svensk sammanfattning:

  • Kronisk hepatit C-infektion drabbar idag främst personer med injektionsmissbruk.
  • Den medicinsketiska forskningen rörande hur denna grupp bör behandlas är underutvecklad, vilket framgår i de nuvarande behandlingsriktlinjerna.
  • Här tar vi ett första steg i att åtgärda detta genom att använda oss av empiriska, etiska och legala överväganden.

Nyckelord


hepatit C, riktlinjer, etik, lagstiftning, intravenöst missbruk

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!