Varför bo tillsammans? Argument från föräldrar som lever med sina vuxna barn med intellektuell funktionsnedsättning

Kristina Engwall

Sammanfattning


Trots starka normer om egen bostad bor en minoritet vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning kvar i föräldrahemmet i Sverige. Varför då? I denna studie intervjuas åtta föräldrar med hemmaboende vuxna barn. Föräldrarnas motiv handlar om pliktkänsla, att förse barnen med ”ett gott liv” samt att ge barnen ett socialt sammanhang. Deras lösning av boendesituationen medför att de utmanar normer om hur funktionshinderstöd bör ges, hur familjer bör se ut och hur relationer inom familjer bör vara. Det finns risk för att samboendet befäster en åldersmaktstruktur där föräldrar tillskrivs "evig" vuxenålder och aldrig inträder i ålderdom, medan barnet förblir "evig" ungdom.


Nyckelord


funktionshinderpolitik; boende; intellektuell funktionsnedsättning; föräldraskap; vuxenblivande.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!