Från ego till eko: en hållbar ekonomutbildning

Emma Stenström, Lasse Lychnell

Sammanfattning


Artikeln beskriver hur en högskola vill bidra till att skapa hållbarhet, inte enbart genom forskning, utan också genom att reformera utbildningen. Studenterna vid Handelshögskolan i Stockholm får numera lära sig vilka globala utmaningar vi står inför och vilka riskerna är om vi inte gör något åt dem, men också vilka möjligheter det finns och hur de själva kan bidra till att nå de globala målen. Under de första fyra terminerna, får de, parallellt med andra kurser, läsa ett spår kallat ”Global Challenges”, varvid en termin ägnas åt mänsklig hållbarhet. Förutom att hålla själva, behöver de lära sig att skapa hållbara organisationer, men också att tänka i termer av meningsfullhet och att släppa sitt ego, till förmån för ekosystemet.


Nyckelord


Agenda 2030, globala mål, kontemplativa praktiker, ekosystem, mänsklig hållbarhet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!