Invandrarnas välfärd och hälsa. Diskriminering och integration på 90-talet

Joachim Vogel, Michael Hjerm

Sammanfattning


I denna artikel sammanfattar vi en ny rapport om av invandrarnas levnadsförhållanden. SCBs årliga undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) har utnyttjats för en systematisk analys av välfärdsskillnader mellan olika invandrargrupper och infödda svenskar (referensgrupp). Analysen kontrollerar skillnader i centrala resursfaktorer (kön, ålder, familj, utbildning, sysselsättning, antal år i Sverige).


Nyckelord


invandrare;flyktigar;hälsa;diskriminering;1990-tal;forskning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!