Vilka socialförsäkringsvillkor har invandrare?

Robin Lapidus, Nelli Kopola

Sammanfattning


Även om det svenska socialförsäkringssystemet är upplagt på ett i grunden öppet sätt, visar praxis att vissa befolkningsgrupper hamnar i stort utanför de delar som utgör försäkring mot inkomstbortfall.


Nyckelord


socialförsäkringssystem;socialförsäkrning;invandrare;forskning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!