Sprickor i den sociala tillitsfasaden, 1996 – 2016

Ylva Norén Bretzer

Sammanfattning


Med utgångspunkt i medborgardata från SOM-institutet analyseras den sociala tillitens utveckling i Sverige 1996 – 2016. Resultatet är att tilliten har legat konstant under hela perioden, men under den stillsamma ytan återfinns vissa förskjutningar som visar att god hälsa har blivit relativt viktigare under perioden. Sannolikhet för hög social tillit ökar även med högre ålder och utbildning, medan sympati med ”övriga partier” minskar denna. Betydelsen av uppväxt utanför Sverige är inte så tydlig som tidigare studier har rapporterat. Resultaten sätter främst ljus på två huvudfaktorer att fortsättningsvis följa med avseende den sociala tillitens status: betydelsen av hälsa och ungdom. Den sistnämnda kan tolkas som eventuell svårighet för ungdomar att etablera sig i vuxenlivet, vilket för vissa grupper kan innebära sviktande hälsa.


Nyckelord


Generaliserat förtroende, socialt tillit, horisontellt förtroende, tillit, svenska befolkningen

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!