Går det att tala om klimatkrisen?

Jonatan Olofsgård

Sammanfattning


En disskusion om önskan om stora berättelser kring klimatet och av begreppet Ecologialc Grief som ett alternativ för att förstå klimatkrisen.

Nyckelord


klimatpsykologi; ecological grief; antropocen; baseline shifting

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!