Folkhälsa och svenskt civilsamhälle – några introducerande aspekter

Magnus Olof Erik Karlsson

Sammanfattning


År 1920 kom två studenter vid Yale-universitetet in på sin lärares rum. De höll på att planera sina karriärer, och den ene av dem berättade att hans pappa arbetade med folkhälsa. Läraren, Charles-Edward Amory-Winslow, svarade de frågande unga männen att folkhälsa var ett stimulerande och växande arbetsområde, men fann, snart efter att de hade gått sitt svar platt och ointressant. Winslow föresatte sig, som åldrande expert inom sitt medicinska kunskapsområde, att försöka formulera vad folkhälsa egentligen borde innebära, och vilka insatser som området borde inrymma. Sina tankar publicerade han i tidskriften Science samma år och de ligger, nära hundra år senare, till grund för hur folkhälsa definieras idag.

Nyckelord


folkhälsa;civilsamhälle

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

  • naciais
    ELCIO ELCIO ROCHA COSTA NETO (2019-01-18)
Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!