Göteborgs arbete för jämlikhet och social hållbarhet

Peter Molin

Sammanfattning


I juni 2012 antog kommunfullmäktige i Göteborg en budget som innehöll mål som har kommit att sätta sin prägel på stadens samlade arbete för jämlikhet och social hållbarhet. De exakta målformuleringarna har förändrats sedan 2012 men kärnan i målformuleringarna har varit desamma och har fram till 2018 lytt "Göteborg ska vara en jämlik stad. Skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska". Målen har handlat om att minska de orättvisa skillnaderna i livsvillkor och hälsa i staden och att bygga en hållbar stad, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Jämlikhetsarbetet är därmed också blivit en viktig pusselbit och del av stadens arbete med Agenda 2030.


Nyckelord


jämlik stad; jämlikhet;främjande arbete;social hållbarhet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!