Varför har Nationalmuseum deltagit i projektet Medvaro

Lena Eriksson

Sammanfattning


Lena Eriksson, chef för Nationalmuseums pedagogiska enhet om varför Nationalmuseum har deltagit i det konstpedagogiska utvecklingsprojektet Medvaro på Stockholms Sjukhem. 


Nyckelord


Stockholms Sjukhem, Medvaro, Nationalmuseum, konstpedagogik

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!