Växjö – med hållbarhet i centrum

Jan Johansson

Sammanfattning


Den långa miljöhistorien och det politiska engagemanget är de främsta orsakerna till varför Växjö idag kallar sig "Europas grönaste stad". Vi ser detta som en vision som alla kan bidra till. Det är något som vi hela tiden strävar efter att bli.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!