Erving Goffman och den tillgjorda människan

Bengt Starrin

Sammanfattning


Kan man lita på att folk säger vad de egentligen tycker? Nej, långt ifrån alltid, menar den amerikanske sociologen Erving Goffman. Det sociala samspelet mellan människor är i mångt och mycket ett skådespel. Vad folk säger tillmäter han inte något större vetenskapligt värde. För i många sammanhang fjäskas det. Man gör sig till och säger det som passar. Som samhällsvetenskaplig metod förordar han istället observationer. Och själv kallade han sig positivist.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!