Ett starkt reportage om flykt, asyl och hjälpare

Solvig Ekblad

Sammanfattning


Recension av boken ”Vinna eller försvinna – om flykt, asyl och hjälpare”. Bokens författare: Annette Rosengren Stockholm: Carlssons bokförlag, 2009


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!