Fysisk aktivitet: Ett av de enklaste sätten att skydda hjärna och hjärta hos äldre?

Magnus Lindwall

Sammanfattning


Fysiska aktivitetens positiva effekter på psykologisk hälsa hos äldre är idag väl dokumenterade i forskningen. Gällande dos-respons verkar en måttlig intensitetsnivå ge störst effekt. Regelbunden fysisk aktivitet har positiva effekter på situationsspecifik tilltro till egen förmåga (self-efficacy), kognitiv funktion och depression hos äldre. Äldre personer som tränar regelbundet uppvisar generellt bättre kognitiv funktion. Fysisk träning har störst effekt på mer avancerade kognitiva processer som även är utsatta för åldersrelaterad nedsättning. Regelbunden fysisk aktivitet i medelåldern reducerar risken för senare utveckling av demens och Alzheimers hos friska äldre. Regelbunden motion är relaterad till lägre förekomst av depression och minskar risken att drabbas av framtida depression hos äldre. Förhållandet mellan fysisk aktivitet och depression kan bäst beskrivas som reciprokalt.

The beneficial effects of regular physical activity on psychological health for older adults are today well documented. Moderate rather then strenuous exercise tend to show the largest effects. Regular physical activity has positive effects on self-efficacy, cognitive function and depression in older adults. Older adults who exercise regularly demonstrate higher cognitive functioning. The largest effects of exercise programs are found on more advanced cognitive processes, labelled executive functioning. These domains are also highly vulnerable to age-related decline. Regular activity in middle-age has a protective effect on dementia in old age. Physical activity is related to lower prevalence of depression and lower risk of developing depression in the future. The relation between physical activity and depression can best be described as reciprocal.


Nyckelord


motion; träning; kognition; self-efficacy; depression; demens

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!