Varför specialist i Socialmedicin?

Robert Irestig

Sammanfattning


Varför jag valde Socialmedicin som läkarspecialitet hängde främst ihop med dess bild av hälsan som ett tillstånd med lika nära relation till faktorer utom biologin och sjukvården som inom. Det perspektivet är många gånger överflödigt för den vardagliga, högspecialiserade vården men nödvändigt för att förstå proportionerna, en väsentlig del av en läkares kompetens, i allt det som kan kallas för hälso- och sjukvård. Jag fann det utmanande som ett komplementärt sätt förbättra hälsan hos många långsiktigt.

My reasons for deciding to become a specialist in Social Medicine was mainly because of its conception of health as a phenomenon related to structures outside what biology and the health-care sector encircle. This perspective can in the highly specialized care be omitted but since I apprehend that an important character of being a medical doctor is an ability to understand and utilize the proportions in the whole area of health and health-care I found it indispensable. A complex understanding of health is a prerequisite to support health among many with a long-term ambition.


Nyckelord


Läkare; hälsa; utbildning; vårdens organisation; klinisk socialmedicin

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!