Hälso- och sjukvården ur ett strukturellt perspektiv

Bo Burström

Sammanfattning


Hälso- och sjukvården genomgår stora förändringar med ökad marknadsorientering och privatisering av utförare – vem vinner, vem förlorar? En solidarisk finansiering är grunden för en rättvis vård. Den medicinsk-teknologiska utvecklingen går snabbt, kraven från befolkningen på behandling och insatser ökar. I en framtid med större behandlingsmöjligheter, dyrare behandlingsalternativ och med mera välinformerade patienter finns en risk att den solidariskt finansierade vården inte räcker till för att möta alla behov.

Nyckelord


hälso- och sjukvård; strukturellt perspektiv patientavgifter; jämlik vård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!