Socialmedicinsk tidskrift


Tema: Folkhälsoutbildningar i Sverige

I det nya numret av Socialmedicinsk tidskrift speglas utvecklingen av undervisning i folkhälsovetenskap vid de svenska universiteten och högskolorna. En rad innovativa utbildningar har växt fram för att motsvara behovet av kompetens inom folkhälsoområdet och idag finns utbildning både på grund-, vidare- och forskarutbildningsnivå i olika former vid en rad lärosäten. Temanumret innehåller översikter som speglar dessa utbildningars omfattning och kvalitet. Det innehåller dessutom spännande fördjupningar om kurser om t.ex. interprofessionellt lärande där folkhälsoutbildning ingår som grundläggande del i olika yrkesutbildningar och program, samt vidareutbildning i förebyggandets konst som fria kurser för yrkesverksamma.


   Source: SMT


Tillkännagivanden

 

Temanummer 3, 2017

 

Nummer 3, 2017, har temat Folkhälsoutbildningar i Sverige.

Redaktör är Per Tillgren.

 
Publicerade: 2017-07-10 Mer...
 

Temanummer 2, 2017

 
Nummer 2 2017 "Tema: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård" är nu publicerat.

Redaktör för numret är Margareta Kristenson.
 
Publicerade: 2017-05-25 Mer...
 

Temanummer 1, 2017

 
Nummer 1 2017 "Tema: Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken" är nu publicerat.

Redaktörer för numret är Torkel Falkenberg, David Finer och Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2017-03-29 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!