Vol 95, Nr 1 (2018)

Forskning och teori: Ett blandnummer

Innehållsförteckning

Fortsatt ökning av besök på vår webbplats och planer för 2018 PDF
Bo JA Haglund 7-8

Forskning och teori

Modern medicinsk behandling har förbättrat livssituationen för unga med juvenil idiopatisk artrit. Långtidsuppföljning av två patientkohorter. PDF
Charlotte Bengtsson, Agneta Öjehagen 9-15
Varför bo tillsammans? Argument från föräldrar som lever med sina vuxna barn med intellektuell funktionsnedsättning PDF
Kristina Engwall 16-22
Genom föräldrarna hjälper vi barnen. Förväntningar på utökat barnhälsovårdprogram. PDF
Viktor Carlsson, Sofia Frithiof, Birgitta Gunnarsson 23-31
Ökad livskvalitet för äldre personer med psykisk ohälsa fås genom kvalificerat samtalsstöd PDF
Carina Drugge, Gunilla Andersson, Kristina Andersson, Ann-Christin Sjöström, Margareta Östman 32-44
Livskvalitet och välbefinnande hos utövare av träningsformen NIA: PDF
Ulla Sellgren, Ulrika Hallberg Asklund 45-52
Personcentrerad vård på mediernas dagordning PDF
Ann-Sofie Magnusson 53-61
Digitala vårdlandskap – kritiska reflektioner om e-hälsa i glesbygden PDF
Jens Lindberg, Eric Carlsson 62-69
Ökad förekomst av ADHD-diagnos bland ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem PDF
Mikael Dahlberg, Mats Anderberg, Kristina Hellberg 70-84
Dokumentationspraktiker, positioneringar och forskningsetik – en innehållsanalys av kvalitetsregister i Sverige PDF
Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv 85-93

Debatt

Hepatit C-behandling till personer som injicerar droger – vilken prioritet bör vi ge denna grupps behov och på vilka grunder? PDF
Karl de Fine Licht 94-100
Självmord som multipurpose beteende – En alternativ syn på självmordet! Dags ändra fokus för vårt självmordspreventiva arbete PDF
Lars Jacobsson 101-104

Recensioner

Ett något övermättat praktverk om Ersta diakonis historia PDF
Jan Halldin 105-106

Avhandlingspresentationer

Socialt kapital och välbefinnande i övergångssamhället Ukraina PDF
Kateryna Karhina 107
Burnout and sick leave due to mental disorders: heritability, comorbidity, risk factors and adverse outcomes PDF
Lisa Mather 108
Avhandlingspresentation: Våldets onda cirklar. Peter M Jansson PDF
Peter Martin Jansson 109
Understanding the educational gradient in Mortality PDF
Olof Östergren 110

Övrigt

Konferenser PDF
Bo J.A. Haglund 111

Krönika

”Vi lydde bara order” PDF
Bengt Starrin 112-114
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!