Vol 86, Nr 1 (2009)

Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt

Innehållsförteckning

Socialmedicinsk tidskrift också som e-tidskrift PDF
Bo Haglund 3-4
Utbildning – viktig grund för bra kunskapsbaserat PDF
Bengt Wramner 5-6

Tema: Folkhälsoutbildning

Folkhälsovetenskap - arbetet med ämnets definition PDF
Lars Cernerud, Hanna Arnesson, Susanna Kugelberg, Gun Paulsson, Håkan Brodin, Marie Cesares Olsson, Daniel Ainestrand 7-10
Dags att precisera ämnet folkhälsovetenskap PDF
Lars Cernerud 11-15
Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap (NHV) ett nordiskt utbildnings- och Kunskapscentrum för Folkhälsovetenskap PDF
Karin C Ringsberg, Stefan Thorpenberg 16-23
Konsortiet – ett tioårigt nätverkssamarbete i folkhälsoutbildning PDF
Bengt Wramner 24-28
Vad hände sedan? En alumnstudie bland studenter som genomgått kandidatutbildning i folkhälsovetenskap PDF
Robert Larsson, Cecilia Ljungblad 29-35
Tillämpad hälsoteknik - ett nytt forskningsämne vid Blekinge Tekniska Högskola PDF
Ewy Olander, Lina Nilsson 36-42
Masterutbildning i hälsovetenskap - folkhälsovetenskap i ett integrerat ämnesområde PDF
Göran Ejlertsson, Irena Dychawy Rosner 43-51
Folkhälsovetenskapliga utbildningar i Europa - utmaningar och möjligheter PDF
Agneta Yngve, Susanna Kugelberg, Irja Haapala 52-58
Examensarbeten och det omgivande samhället PDF
Kristina Pellmer 59-61
Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet PDF
Annika Jakobsson 62-67
Reflekterande alumni - en studie av tidigare magisterstudenter vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet PDF
Kristofer Dreiman, Bjarne Jansson, Bo JA Haglund 68-74
Från fristående kurser i folkhälsovetenskap till folkhälsoprogram i enlighet med Bolognaprocessen PDF
Bo JA Haglund, Bjarne Jansson, Leif Svanström 75-81

Forskning och teori

Autonoma symtom - diagnosövergripande hälsostörning PDF
Curt Nyström, Orvar Nyström 82-91

Recensioner

Preventiv medicin. Teori och praktik PDF
Annette Sverker 92-93
Det brustna kvinnohjärtat – om kvinnors hjärt-kärlsjukdomar PDF
Rolf Ekroth 94-94
Pillret, en berättelse om depression och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader PDF
Andreas Wilhelmsson 95-96
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!