Vol 93, Nr 4 (2016)

Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD

Temaredaktörer: Kerstin Heiling och Lisa Forstenius

Innehållsförteckning

En kontroversiell folksjukdom – Om ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/ Kroniskt trötthetssyndrom) PDF
Bo J A Haglund 341
Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) PDF
Bo J A Haglund, Lisa Forstenius, Kerstin Heiling 342-345

Tema: Medan livet går förbi – ett temanummer om ME/CFS

Rapport från 40 kvadratmeters husarrest PDF
Anne Örtegren 346-349
Myalgisk encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) – aktuell diagnostik, rehabilitering och forskning PDF
Per Julin 350-356
The art and science of ME/CFS: A 2016 synopsis PDF
Daniel Peterson 357-365
Rätt många procent liv PDF
Ingela Wiman 366-369
Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom – Historiska aspekter från ett svenskt perspektiv PDF
Carl-Gerhard Gottfries 370-381
Betydelsen av falldefinitioner för ME/CFS Myalgisk Encefalomyelit och Kroniskt Trötthetssyndrom PDF
Leonard Jason, Samantha Fragale 382-388
En kväll i januari – en berättelse i telegramstil PDF
"Fredrik" (pseudonym) 389-391
Infektionsutlöst autoimmunitet vid ME/CFS. En förklaringsmodell PDF
Jonas Blomberg 392-404
Invest in ME Research 2016 PDF
Henrik Fransson, Kerstin Heiling 405-412
Anhörighistoria ME/CFS PDF
Henrik Fransson 413-418
Barn och unga med ME/CFS PDF
Camilla Gillberg 419-425
ME/CFS i skolan PDF
Camilla Gillberg 426-432
Studier av kognitiv beteendeterapi och gradvis ökad träning vid ME/CFS är missvisande PDF
Sten Helmfrid 433-444
Vårdsituationen för ME/CFS sjuka PDF
Anna Franklin 445-450

Övrigt

Ensamkommande barn i skolan, 2 november 2016 PDF
Solvig Ekblad 451

Avhandlingspresentationer

The juggle and struggle of everyday life. Gender, division of work, work-family perceptions and well-being in different policy contexts PDF
Emma Hagqvist 452

Krönika

Går det att lita på psykiatrin? PDF
Bengt Starrin 453-454

Engelska artiklar

The Art and Science of ME/CFS: A 2016 Synopsis PDF
Daniel Peterson 455-462
The Role of Case Definitions in Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome PDF
Leonard Jason, Samantha Fragale 463-469
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!