Vol 94, Nr 3 (2017)

Folkhälsoutbildningar i Sverige

Temaredaktör: Per Tillgren

Innehållsförteckning

Folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoutbildning PDF
Bo J.A. Haglund 275
Folkhälsovetenskap i högre utbildning – olika perspektiv PDF
Per Tillgren 276-277

Tema: Folkhälsoutbildning

Akademiska folkhälsoutbildningar i Sverige – en översikt PDF
Gunnel Gustafsson, Anna Johansson, Per Tillgren 278-292
Vilken inriktning och kvalitet har examensarbeten i svenska folkhälsovetenskapliga utbildningar? PDF
Lars Fredén, Per Tillgren, Stig Wall 293-300
Folkhälsostudenters röster om folkhälsoutbildningen, anställningsbarhet och framtida arbetsmarknaden PDF
Louise Persson, Malin Knutz 301-309
Att utbilda folkhälsoarbetare inför en okänd framtid: insikter från ett´nytt kandidatprogram som kombinerar häldofrämjande med hållbar utveckling PDF
Gloria Macassa, Anne-Sofie Hiswåls, Nader Ahmadi, Cormac McGrath 309-317
Framtidens folkhälsovetare verkar på en global arena PDF
Leah Emegwa Okenwa, Stéphanie Paillard-Borg, Petter Tinghög, Fredrik Saboonchi, Eva Ingmarie von Strauss 318-326
Folkhälsovetenskaplig utbildning på distans med unik profil för framtiden PDF
Alexandra Krettek, Sakari Suominen 327-339
Samverkan i distansutbildning från fristående kurser till examen i folkhälsovetenskap PDF
Maria Nyholm, Eija Viitasara 340-343
Folkhälsovetenskap – ett integrerat ämne, och en inriktning i det interprofessionella masterprogrammet vid Medicinsk fakultet, Linköpings universitet PDF
Elaine Sjögren, Agneta Kullberg, Margareta Kristenson 344-352
Masterprogram i folkhälsovetenskap med fokus på barns liv och hälsa PDF
Linda Beckman, Ulla-Britt Eriksson 353-356
En ny skolläkarutbildning för skolans hälsofrämjande arbete PDF
Lars Cernerud 357-362
Förebyggandets konst – utbildning som stöd för kompetent praktik, policy och politik PDF
Charli Eriksson, Håkan Stattin 363-376
Samverkan för barns bästa. Gemensamma utbildningsdagar vid Karlstads universitet om samverkan för utsatta barn för socionom-, grundlärare och förskolestudenter. PDF
Ulla-Britt Eriksson, Linda Beckman 377-383

Krönika

Överskuldsättning och ockerräntor skördar offer PDF
Bengt Starrin 384-387

Engelska artiklar

A global workspace is the emerging reality for future public health workforce. PDF
Leah Emegwa Okenwa, Stéphanie Paillard-Borg, Petter Tinghög, Fredrik Saboonchi, Eva Ingmarie von Strauss 318-326
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!