Vol 94, Nr 5 (2017)

Forskning och teori: Ett blandnummer

Innehållsförteckning

Hälsoklyftorna vidgas i de nordiska ­länderna PDF
Bo JA Haglund, Bo Burström 528-530

Forskning och teori

Preventiva insatser för att förebygga och minska sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa – en litteraturöversikt av svensk forskning och förändringar i svensk lagstiftning. PDF
Monica Bertilsson, Ulrika Bejerholm, Christian Ståhl 531-545
Asylsökande barns hälsobehov i Sverige PDF
Sarah Hamed, Hannah Bradby 546-555
Läkaren som statens hjälpreda. Om yrkesetik och mänskliga rättigheter. PDF
Lars H Gustafsson 556-564
Vård på centralen: Om vita rockar i det civila samhället PDF
Magnus Olof Erik Karlsson, Viktoria Björnsdotter Wallin 565-571
Implementering av helsefremmende skoleprogram: Hva skal til for å lykkes? PDF
Grete Eide Rønningen, Steffen Torp 572-582
Användande av klassifikationen ICF– en genomgång av förekomst av ICF i högre utbildning PDF
Jörgen Lundälv 583-592
Lex Maria-anmälningar och klagomål vid suicider – patientsäkerhet, integritet och rättssäkerhet PDF
Lotta Vahlne Westehäll 593-602
Lönearbete och medborgarlön – reflektioner utifrån Hannah Arendts vita activa PDF
Inger Jansson 603-609
Obalans mellan arbetet och privatlivet bland offentliganställda: betydelsen av kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen PDF
Frida Engman, Anna Nordin, Emma Hagqvist 610-622
Gränsöverskridande socialmedicin: vård av finska sjuka barn i Sverige 1942–1949 PDF
Karin Zetterqvist Nelson 623-631

Recensioner

Fokus på grupper – om kollektiva möten och kunskap PDF
Jörgen Lundälv 632-633
Publiceringsreflektioner och det vetenskapliga PDF
Jörgen Lundälv 633-634
Att sätta ord på utsatthet i akademin PDF
Jörgen Lundälv 636-637

Krönika

Stort grattis! – Grounded Theory 50 år PDF
Bengt Starrin 638-640
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!