Vol 87, Nr 1 (2010)

Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter

Numret har tagits fram av Göran Dahlgren i samverkan med Gemensam Välfärd och LO-distriktet i Stockholms län.

Innehållsförteckning

Politisk ideologi och utformning av hälso- och sjukvårdssystem PDF
Bo JA Haglund 2

Tema: Vård på lika villkor

Förord Gemensam Välfärd PDF
Gemensam Välfärd 3
Förord LO-distriktet i Stockholms län PDF
LO-distriktet i Stockholms län 4
Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter PDF
Göran Dahlgren 5-48
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!