Författardetaljer

Staaland-Nyman, Carin, 1. Enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet; 2. Sektionen för samhälle och hälsa, Halmstad Högskola.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!