Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Närområde och barns avsiktliga skador - En studie i Stockholms län Sammanfattning   PDF
Anne Reimers, Lucie Laflamme
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Närsjukvårdens ansikten Detaljer   PDF
Britt-Marie Brinkmo
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Nattsömn och middagsvila- mätningar och observationer i olika förskolemiljöer Sammanfattning   PDF
Margareta Söderström
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Natur och hälsa Sammanfattning   PDF
Matilda Annerstedt
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Natur och hälsa – i en alltmer urban livsmiljö Sammanfattning   PDF
Patrik Grahn
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Naturbaserade diskurser i teori och praktik – motiv och argument Sammanfattning   PDF
Mariella Niemi
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Nature and public health - aspects of promotion, prevention, and intervention Detaljer   PDF
Matilda Annerstedt
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Naturliga vägar till mänsklig, social och ekologisk hållbarhet Sammanfattning   PDF
Cecilia Ulrika Dagsdotter Stenfors
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Nils Östby – en nyckelperson i offentlig svensk alternativmedicin Sammanfattning   PDF
Bosse Pettersson
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Nollvisionen – säker mobilitet en mänsklig rättighet Sammanfattning   PDF
Matts-Åke Belin
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Nomenklaturens paradox – bildning, spridning och erkännande av ICF – en återblick och uppdatering Sammanfattning
Jörgen Lundälv
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap läggs ned 2014 Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Nordiska konferenser i hälsofrämjande forskning. Rapport från den 7th ordic Health Promotion Conference (NHPRC), Vestfold University College 17-19 june, 2013 Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund, Elisabeth Fosse
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Norrköpings sociala investeringsfond Sammanfattning   PDF
Louise Källbom
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Ny Layout för Socialmedicinsk tidskrift i ett nummer om konst och hälsa Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Ny modell för palliativ verksamhet – integrerad hjärtsvikts- och palliativ vård i hemmet Sammanfattning   PDF
Margareta Brännström, Kurt Boman
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Ny studue om krisstöd i kommunerna: Akut krisstöd för skjutningar och skottlossningar krävs Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Nya former av entreprenörskap – exempel från internet Sammanfattning   PDF
Robin Teigland, Paul Di Gang, Zeynep Yetis
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Nya perspektiv på lärarnas arbetsmiljöproblematik - Läraren som säkerhets- och krishanteringsaktör Sammanfattning   PDF
Aida Alvinius, Arita Holmberg, Jennifer Hobbins
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Nyankomne flyktningers utfordringer ved første møte med primærhelsetjenesten Sammanfattning   PDF
Ursula Småland Goth
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Nyinvandrade irakiers syn på hälsa och den svenska hälso- och sjukvården Sammanfattning   PDF
Anna Tillman, Ragnar Westerling
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Nyläsning, omläsning och erfarenheter om demens Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Nytt arbetssätt för tidig identifiering av psykisk ohälsa bland migranter Sammanfattning   PDF
Sara Delilovic, Ana Hagström, Knut Lönnroth
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Nyvunnen kunskap i klinisk praxis: Kultursensitiv specialistmottagning erbjuds inom kvinnosjukvården Sammanfattning   PDF
Birgitta Essén, Sara Johnsdotter
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Obalans mellan arbetet och privatlivet bland offentliganställda: betydelsen av kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen Sammanfattning   PDF
Frida Engman, Anna Nordin, Emma Hagqvist
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Obesity and Stigma. Studies on Children, Adults and Health Care Professionals Detaljer   PDF
Lena M Hansson
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Officiella och inofficiella bilder av en yrkesroll - den tysta kunskapens villkor Sammanfattning   PDF
Susanne Ekblad
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Ojämlikheter i klassamhället – tendenser och sociala krafter Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Ökad förekomst av ADHD-diagnos bland ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem Sammanfattning   PDF
Mikael Dahlberg, Mats Anderberg, Kristina Hellberg
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 Ökad kunskap för ökad trygghet i arbetet Sammanfattning   PDF
Annica Brehmer
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Ökad livskvalitet för äldre personer med psykisk ohälsa fås genom kvalificerat samtalsstöd Sammanfattning   PDF
Carina Drugge, Gunilla Andersson, Kristina Andersson, Ann-Christin Sjöström, Margareta Östman
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Ökad säkerhet i arbetet genom produktinnovationer Sammanfattning   PDF
E. Roland Andersson, Jan Lundblad, Bjarne Roland Jansson
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige? Sammanfattning   PDF
Curt Hagquist
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Ökar lågt beslutsutrymme i arbetet risken för stroke? Sammanfattning   PDF
Susanna Toivanen
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Olaglig, ovärdig, oetisk och oekonomisk eller viktig, verksam, värdefull och visionär – olika bilder av vårdgarantier Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Olika sätt att förhålla sig till forskningsanvändning inom omvårdnad Sammanfattning   PDF
AnneCharlotte Berggren
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Olika villkor - olika hälsa Sammanfattning   PDF
Achraf Daryani, Katarina Löthberg, Inna Feldman, Ragnar Westerling
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Om fjärilar som flyger i barnets tjänst Sammanfattning   PDF
Néstor Verdinelli
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Om Döden Sammanfattning   PDF
Anna Rosengren
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Om handlingsutrymme mellan givande och tiggande Sammanfattning   PDF
Cecilia Eva Parsberg
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Om kulturupplevelser och arbetsmiljö Sammanfattning   PDF
Töres Per Gunnar Theorell
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Om ledarskap och de anställdas hälsa Sammanfattning   PDF
Töres Theorell, Anna Nyberg, Julia Romanowska
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Om snedvridna och negativa urval av idéer för miljöinnovation Sammanfattning   PDF
Roland E Andersson, Bjarne R Jansson
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård – en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK Sammanfattning   PDF
Mikael Dahlberg, Mats Anderberg
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Om tröttheten: Trashstone 569 av konstnär Wilhelm Mundt Sammanfattning   PDF
Marcia Sá Cavalcante Schuback
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Omöjligt och nödvändigt - Kvinnors livsfrågor och psykiska välbefinnande i samband med abort Sammanfattning   PDF
Maria Liljas Stålhandske
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Omsorg, juridik och stödsystem Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Omställning för hälsa och hållbarhet Sammanfattning   PDF
John Holmberg
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst On the Art of Healing: Simone Leigh’s The Waiting Room Sammanfattning   PDF
Elke Krasny
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Opioidepidemin i USA Sammanfattning   PDF
Gunnar Ågren
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Öppen redovisning av vårdinsatser och resultat vid behandling av akut hjärtinfarkt på olika sjukhus i Sverige år 2003 Sammanfattning   PDF
Lars Wallentin
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Opportunities for a health-promoting workplace at preschool Sammanfattning   PDF
Margareta Söderström, Cecilia Boldemann, Fredrika Mårtensson
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Organisationen som skapade en profession Detaljer   PDF
Inge Dahn
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap – Behovet av systemperspektiv för en hållbar styrning och ledning av hälso- och sjukvården Sammanfattning   PDF
Arne Orvik, Lotta Dellve, Andrea Eriksson
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Oroande om konflikter rörande psykiatrins värderingar och arbetssätt Detaljer   PDF
Jan Halldin
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Oslos hemlöshet redan halverad. Helsingfors och Stockholm hakar på. Sammanfattning   PDF
Leif Stenberg
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Östgötakommissionen och den nationella folkhälsopolitiken Sammanfattning   PDF
Margareta Kristenson, Annika Larsson
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Our UK Natural Health Service Sammanfattning   PDF
William Bird
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Överskuldsättning och ockerräntor skördar offer Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar På flykt på egen hand Sammanfattning   PDF
Guhn Godani
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Palliativ - en begreppsanalys Sammanfattning   PDF
Ingela Henoch
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Palliativ vård och omsorg på Tre Stiftelsers boenden. Sammanfattning   PDF
Håkan Johansson, Maria Engman
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Palliativa rummet, där evidensbaserad kunskap och forskning blir lättillgänglig Sammanfattning   PDF
Magdalena Andersson, Berit Seiger Cronfalk
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus i Stockholm Sammanfattning   PDF
Joakim Öhlén, Britt-Marie Ternestedt
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige. Internationella konventioner och läkaretik i konflikt med svensk lagstiftning Sammanfattning   PDF
Anders Björkman, Louise Wittmeyer
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård: en jämförande studie mellan olika EU-länder Sammanfattning   PDF
Ramin Baghir-Zada
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Pardans – från hälsofara till rena rama hälsokuren Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Parkinsonpatienters självupplevelser av skadehändelser i hem- och boendemiljö – en intervjustudie Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet PASEO – ett EU-projekt med fokus på fysisk aktivitet för inaktiva äldre människor Sammanfattning   PDF
Kerstin Frändin
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Patienten, valfriheten och logiken – frågor av vår tid Detaljer   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Patientens röst – den patografiska genren i historisk belysning Sammanfattning   PDF
Jonatan Wistrand
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Patienternas perspektiv. Väntrumsstudie vid psykiatrisk mottagning. Sammanfattning   PDF
Nina Åsbring
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Patienters uppfattning om Vård på lika villkor Sammanfattning   PDF
Sharareh Akhavan
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Påverkan av organisatoriska och miljömässiga faktorer på tillgänglighet till akutsjukvården Detaljer   PDF
Grazyna Teresa Adamiak
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Påverkar personligheten användandet av naturläkemedel? Sammanfattning   PDF
Maria Olofsson, Mikael Rennemark
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Personcentrerad vård på mediernas dagordning Sammanfattning   PDF
Ann-Sofie Magnusson
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Personligt ansvar och prioriteringar inom hälso- och sjukvården Sammanfattning   PDF
Karl Persson
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Perspektiv inifrån familjehemsvården Sammanfattning   PDF
Kristian Kjellberg
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Perspektiv på arbete med usatthet Sammanfattning   PDF
Gunnar Ågren
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Perspektiv på teambaserad rehabilitering samt klinisk forskning och vårdutveckling med relevans för integrativ vård Sammanfattning   PDF
Tobias Sundberg, Erik Baars
 
881 - 960 av 1401 komponeneter << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!