Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Sociala handlingar och sociala relationer Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Sociala investeringar Detaljer   PDF
Sara Lindeberg
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Sociala investeringar - en metod att uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning Sammanfattning   PDF
Ingvar Nilsson
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Sociala investeringar - från dröm till verklighet Sammanfattning   PDF
Tomas Bokström, Fredrik Lindencrona, Ing-Marie Wieselgren
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Sociala investeringar för jämlikhet i hälsa - Vad är nytt ur folkhälsoperspektivet? Sammanfattning   PDF
Anna Månsdotter, Pia Lindeskog
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Sociala investeringar med Malmö som exempel Sammanfattning   PDF
Anna Balkfors, Susanna Jakobsson, Bjarne Stenquist, Erik Wesser
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Sociala investeringsfonder – ett nytt sätt att styra kommunalt förändringsarbete? Sammanfattning   PDF
Lars Hultkrantz
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Sociala konsekvenser av den kemiska krigföringen i Vietnam – en fråga för folkhälsovetenskapen Sammanfattning   PDF
Annika Johansson, Eva Lindskog
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Sociala konsekvenser av sjukdom - Exemplet stroke Sammanfattning   PDF
Sven Trygged, Ebba Hedlund, Ingemar Kåreholt
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Sociala relationer, socialt deltagande och hälsa bland äldre Sammanfattning   PDF
Sven Erik Wånell, Neda Agahi, Carin Lennartsson, Jenny Österman
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Sociala skillnader i hälsorelaterad icke-sysselsättning och fattigdom bland gruppen med kronisk sjukdom. Sammanfattning   PDF
Johanna Falk
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Sociala skillnader i skaderisker bland barn - Aktuell kunskap och åtgärdsbehov Sammanfattning   PDF
Lucie Laflamme
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Socialmedicin och rättvis vård Sammanfattning   PDF
Bo Burström
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Socialmedicin som medicinsk specialitet Detaljer   PDF
Ragnar Westerling
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Socialmedicin – ett stöd för utsatta Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Socialmedicinen i Sverige och arvet från Ragnar Berfenstam Sammanfattning   PDF
Claes-Göran Westrin
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 Socialmedicinen – en pånyttfödd 30-åring Detaljer   PDF
Urban Janlert
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Socialmedicinens väg till specialitet Sammanfattning   PDF
Urban Janlert
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Socialmedicinsk tidskrift möter framtiden Detaljer   PDF
Bo Haglund
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Socialmedicinsk tidskrift också som e-tidskrift Detaljer   PDF
Bo Haglund
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Socialmedicinsk tidskrift på nätet har genomslag i svensk hälsopolitisk debatt - Mer än 25 000 besök på smt under första året på nätet Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Socialmedicinsk tidskrift – överlever genom altruistiska insatser Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Socialmedicinsk tidskrifts närmaste framtid Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Socialpediatrik och barnhälsovård som yrke - Några reflexioner om betydelsen av vägvisare och personliga möten Sammanfattning   PDF
Claes Sundelin
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Socialpediatriska studier vid Barnhälso- vården Sammanfattning   PDF
Dagmar Lagerberg
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Socialstyrelsens arbete för att motverka hemlöshet Sammanfattning   PDF
Kerstin Wigzell, Anna Qvarlander, Annika Remaeus
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård Sammanfattning   PDF
Carl-Magnus Edenbrandt, Carina Gustafsson, Grethe Fochsen, Birgitta Lindelius, Per Wahlstedt
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Socialt emotionellt lärande och andra pedagogiska metoder som syftar till att förebygga psykisk ohälsa Sammanfattning   PDF
Birgitta Kimber
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Socialt kapital och hälsa - förklaringsmodeller och implikationer för hälsofrämjande interventioner Sammanfattning   PDF
Malin Eriksson
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Sammanfattning   PDF
Martin Lindström
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Socialt kapital och innovation: ett rumsligt perspektiv Sammanfattning   PDF
Amy Rader Olsson, Hans Westlund, Pardis Nabavi Larijani
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Socialt kapital och självrapporterad hälsa- en undersökning av samband med longitudinella analyser och flernivåanalyser Sammanfattning   PDF
Giuseppe Nicola Giordano, Martin Lindström
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Socialt kapital och välbefinnande i övergångssamhället Ukraina Sammanfattning   PDF
Kateryna Karhina
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Socioeconomic determinants of health –a matter of economic or social capital? Detaljer   PDF
Johanna Ahnquist
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Socioekonomins betydelse för hälsa och vårdutnyttjande i en segregerad storstad Sammanfattning   PDF
Krister Järbrink, Barbara Rubinstein, Karin Althoff
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Socioekonomisk stress tidigt i livet och tillit till andra senare under livscykeln Sammanfattning   PDF
Martin Lindström
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Socioekonomiska beräkningar som en opinionsbildare Sammanfattning   PDF
Ola Johnsson
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Socio-ekonomiska konsekvenser av långvarig sjukdom Sammanfattning   PDF
Christina Lindholm
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Sociokulturellt sammanhang som etnisk skiljelinje i psykiatrisk diagnostik: kulturbegreppet i DSM-5 Sammanfattning   PDF
Anna Bredström
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Sociologiska perspektiv på alkohol – och narkotikaproblem Sammanfattning   PDF
Ingrid Klink
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Solidarisk alkoholpolitik Detaljer   PDF
Peter Allebeck
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Solskydd på förskolegårdar – vad kontrolleras vid miljö- och hälsoskyddskontorets tillsynsbesök? Ett exempel från en kommun Sammanfattning   PDF
Cecilia Boldemann
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Sönderdela eller sammanfoga: En antropologisk syn på diagnoser Sammanfattning   PDF
Karin Norman, Annika Rabo
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Soten, boten och de nygamla hoten Sammanfattning   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Specialiserad palliativ hemsjukvård i Sverige och möjligheterna att tillhandahålla detta även i glesbygd Sammanfattning   PDF
Bertil Axelsson
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Sammanfattning   PDF
Margareta Karlsson, Ann-Charlott Wikström
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Specialized palliative home care in Sweden with special respect to the development in sparsely populated areas Sammanfattning   PDF
Bertil Axelsson
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Sprickor i den sociala tillitsfasaden, 1996 – 2016 Sammanfattning   PDF
Ylva Norén Bretzer
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Stalkning – olaga förföljelse Sammanfattning   PDF
Susanne Strand
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Stiftelsen Rosengrenska nätverket i Göteborg. Erfarenheter från arbete med papperslösa Sammanfattning   PDF
Anne Sjögren
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Stig Åhs en socialt engagerad politiker Sammanfattning   PDF
Leif Stenberg
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Stigma vid psykisk sjukdom - vad betyder svaren på attitydfrågor Sammanfattning   PDF
Johannes Larsson, Mikael Sandlund
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Still time to heal Sammanfattning   PDF
David Finer
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Stockholms hemlösa kvinnors hälsa 1960-2001 Sammanfattning   PDF
Ulla Beijer
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Stöd i vård utifrån ett hälsofrämjande synsätt Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Stöd till särbegåvade unga och deras föräldrar – varför det? Sammanfattning   PDF
Sten Collander
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Stor ökning av narkotikadödsfall och förändrade drogmönster Sammanfattning   PDF
Anna Fugelstad
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Storleken betyder inte allt Sammanfattning   PDF
Mattias Lundbäck
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Stort grattis! – Grounded Theory 50 år Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Strategisk samverkan kring personer med psykiska funktionshinder: Om organisering, beslut och beslutsfattande Sammanfattning   PDF
Andreas Liljegren
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Stress och minnesfunktion Sammanfattning   PDF
Ingibjörg H. Jonsdottir, Susanne Ellbin
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Stresshanteringsprogram för långtidssjukskrivna kommunanställda kvinnor Sammanfattning   PDF
Bo Santell, Giorgio Grossi
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Stressreaktion och välfärdsdata - en populationsstudie Sammanfattning   PDF
Berit Krafft, Curt Nyström, Orvar Nyström, Christian Pedersen
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Stressrelaterad psykisk ohälsa – hur ser problemet ut? Sammanfattning   PDF
Kristina Glise
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Strokepatienters erfarenheter av återgång i arbete Sammanfattning   PDF
Jennie Medin
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Studenters hälsovanor – hur ser de ut? Är studenter motiverade att leva hälsosamt? Sammanfattning   PDF
Margareta von Bothmer
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Studier av kognitiv beteendeterapi och gradvis ökad träning vid ME/CFS är missvisande Sammanfattning   PDF
Sten Helmfrid
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Studies in youth alcohol consumption and prevention Sammanfattning   PDF
Mats Hallgren
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Styrning och ansvar inom statsförvaltningen Detaljer
Bo J.A. Haglund
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Styrning och ansvar inom statsförvaltningen Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Suicid och socialt kapital – exemplet Västerbotten/Jämtland Sammanfattning   PDF
Lars Jacobsson, Urban Janlert
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Suicidalt beteende bland unga i Europa – kan vi förstå tidstrenderna och skillnaderna mellan olika länder? Sammanfattning   PDF
Ellenor Mittendorfer-Rutz, Karin Beckman, Ulf Jonsson
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Suicidalt beteende bland unga med aktivitetsersättning Sammanfattning   PDF
Ulf Jonsson, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Linnea Kjeldgård, Kristina Alexanderson
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Suicidprevention genom händelseanalyser– en del av det sociala arbetet Sammanfattning   PDF
Lotta Vahlne Westehäll
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Sv/Eng: Från allmänsjukhus till antroposofiskt-integrativt sjukhus/Organisational development from a community hospital to an anthroposophic-integrative hospital Sammanfattning   SV   ENG
Harald Matthes
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Svenska kvinnors upprepade utsatthet för våld Sammanfattning   PDF
Johanna Simmons
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Svenskt Palliativt Nätverk – SPN. Med hjälp av ett nyhetsbrev och en hemsida sprids information om palliativ vård över yrkes- och organisationsgränserna Sammanfattning   PDF
Sylvia Sauter, Carl Johan Fürst
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Sverige och läkare på flykt undan nazismen Sammanfattning   PDF
Ulf Högberg
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Sverige som skyltfönster för ny teknik i vägen mot det fossilfria samhället Sammanfattning   PDF
Peter Söderberg, Svante Axelsson
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Sveriges antiziganistiska historia Sammanfattning   PDF
Heidi Pikkarainen, Eleonor Frankemo, Gunno Gunnmo, Rosita Grönfors, Mujo Halilovic, Stefano Kuzhicov, Diana Nyman, Angelina Dimiter, Marian Wydow
 
1121 - 1200 av 1416 komponeneter << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!