Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Tidlig seksuell debut og psykiske vansker blant norske ungdommer Sammanfattning   PDF
Hilde Nes Bruland, Jocelyne Clench-Aas, Ingri Myklestad, Ruth Kjærsti Raanaas
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Tiggande EU-migranter – ett ansvar för Sverige, hemländerna och Europa Sammanfattning   PDF
Mats Åberg
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Till minne av Per Bjurulf Detaljer   PDF
Toomas Timpka
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Till minne av Ragnar Berfenstam Detaljer   PDF
Björn Smedby, Claes Sundelin, Claes-Göran Westrin, P Owe Petersson, Martin H:son Holmdahl
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Till redaktören för Socialmedicinsk Tidskrift Detaljer   PDF
Saman Rashid
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Tillbaka till naturen! Sammanfattning   PDF
Peter Währborg
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Tillblivelsen sker i mötet med en annan människa: Samtal med Ann Magnusson, projektledare för Medvaro Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Tillit, misstro och försoning Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Tillit och innovation Sammanfattning   PDF
Leif Denti
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Tilliten och rädslan. Från flykt till väntan Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Tillitens roll för storskaligt kollektivt handlande Sammanfattning   PDF
Sverker C Jagers, Felicia Robertson
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Tillitsskapande styrningspraktiker? En analys av styrningspraktiker i sjukvården genom nyckeltal Sammanfattning   PDF
Lotta Dellve
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Tillväxten, fördelningen, kunskapen, medvetenheten, lagen och aktionen – om konsten att förebygga barnskador och öka säkerheten Sammanfattning   PDF
Leif Svanström
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Tjänstemän hanterar förändringar - kampen mot ohälsan i nytt ljus Sammanfattning   PDF
Stina Hall
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Tjugo år av nordiskt samarbete i hälsofrämjande forskning Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Tobak – ett av de största folkhälsoproblemen Sammanfattning   PDF
Göran Löfroth
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Tobakksprevensjon i Noreg – med lov (og avgift) skal røykfridom byggast Sammanfattning   PDF
Kristian Hagestad
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Tobaks- och alkoholprevention – viktigt också för äldre Sammanfattning   PDF
Bengt Wramner
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Tobaksfri grundskola – fem år senare Sammanfattning   PDF
Anita Boij, Per Tillgren
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Tobaksprevention i Sverige - Framgångar och utmaningar Sammanfattning   PDF
Paul Nordgren
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Tobaksprevention och invandrargrupper (TTI) Sammanfattning   PDF
Per Haglind
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Trafiksäkerhetsarbete och trafikskador: Ett aktuellt multidisciplinärt kunskapsläge och framtidsutsikter om att förebygga skador hos vägtrafikanter Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Trafikskadade barn- och ungdomar riskerar kvarstående psykiska och psykosociala problem - möjliga riskfaktorer Sammanfattning   PDF
Eva Olofsson, Olle Bunketorp, Anna-Lena Andersson
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Tragedi, fars eller bara skandal? Sammanfattning   PDF
Ulf Brinck, Filipe Costa
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Transkulturell Allmänmedicin Sammanfattning   PDF
Monica Löfvander
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Tre böcker om Palliativ vård från Studentlitteratur Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Trygg omställning - Vätgasens roll i en förnybar elförsörjning och fossilfri industri Sammanfattning   PDF
Michael Abdi Onsäter
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Trygghet/säkerhet och livskvalité hos individer med ICD (implanterad hjärtdefibrillator) fem år efter implantationen Sammanfattning   PDF
Inger Flemme
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Trygghetscirkeln som stöd till späd- och småbarnsfamiljer - användbarhet och effekter Sammanfattning   PDF
Pia Risholm Mothander, Kerstin Neander
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Tuberkulosvård från ett Genusperspektiv: Studier från Vietnam, Indien och Kina Sammanfattning   PDF
Grethe Fochsen, Biao Xu
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Två böcker om särbegåvning och stöd till särbegåvade barn Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Två socialpolitiska böcker som ökar insikten om dagens Sverige Detaljer   PDF
Jan Halldin
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Tvätta händerna! – En socialmedicinsk klassiker Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Typologisering av alkoholberoende individer i relation till kön och genus. En sammanfattning av hur typologiforskningen har hanterat skillnader mellan män och kvinnor sedan 1960-talet. Sammanfattning   PDF
Kristina Berglund, Peter Wennberg
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika UIV- en intervju som redovisar kvalitet utifrån brukares och socialsekreterares bedömningarju som redovisar kvalitet utifrån brukares och socialsekreterares bedömningar Sammanfattning   PDF
Kristina Berglund, Peter Wennberg
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss U-landstjänst som alternativ till värnplikt – en berättelse om Aktionsgruppen för fredstjänst (AFF) Sammanfattning   PDF
Dag Hydén, Bo JA Haglund
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Ulighed i sundhed – en særlig nordisk udfordring? Sammanfattning   PDF
Finn Diderichsen
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Umgängeskliniker — behövs det? Sammanfattning   PDF
Eva Körner
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Under constant challenges - Tobacco control in Finland Sammanfattning   PDF
Mervi Hara
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Underlätta Ditt samtal med metaforer! Detaljer   PDF
Åke Rundgren
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Understanding the educational gradient in Mortality Sammanfattning   PDF
Olof Östergren
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Unga irakiers syn på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Sammanfattning   PDF
Eva Flodström
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Unga män och oplanerade graviditeter Stödet på Sveriges ungdomsmottagningar är fortfarande otillräckligt Sammanfattning   PDF
Lars I Holmberg
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Unga möter ökade sociala risker – en bakgrund om ungdomsarbetslöshet och utanförskap Sammanfattning   PDF
Jonas Olofsson, Lisbeth Lundahl
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Unga stroke: Risker, rehabilitering och rekonstruktion av vardagens liv Detaljer   PDF
Jennie Medin
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Ungas psykiska hälsa i Sverige – komplexa trender och stora kunskapsluckor Sammanfattning   PDF
Curt Hagquist
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Ungdomar med missbruksproblem – en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Sammanfattning   PDF
Mats Anderberg, Mikael Dahlberg
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Unikt konstpedagogiskt samarbete i vårdmiljö Sammanfattning   PDF
Ann Magnusson
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Uppföljning av tillgängligheten i Östergötland Sammanfattning   PDF
Björn Hansson
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Uppgradering av förskolemiljöer i Nynäshamn. Utvärdering av en implementeringsprocess Sammanfattning   PDF
Carolina Altin, Cecilia Boldemann, Sofia Kvist Lindholm
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Upplevda möjligheter och hinder i samverkansprocessen kring mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar Sammanfattning   PDF
Lisa Blom
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Upplevelser av information vid kontakt med kommunala hjälpmedelsförskrivare Sammanfattning   PDF
Oskar Krantz, Karin Örmon
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Urfolkshälsa – utmanande och svårfångad Sammanfattning   PDF
Per Axelsson
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Utanförskap och försörjningsstöd vid ohälsa försämrar återhämtning visar en explorativ intervjustudie med nyanlända flyktingar i Södertälje Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad, Maria Asplund, Christina Hägglöf
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Utbildningens betydelse för hälsa Sammanfattning   PDF
Anton Carl Jonas Lager, Sven Bremberg
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Utlösande faktorer för skador - Kan vissa faktorer i skolmiljön utlösa fysiska skador bland barn och ungdomar? Sammanfattning   PDF
Karin Engström
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Utmaningar med funktionsnedsättningar Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Utmattning - en fråga om jämlikhet Detaljer   PDF
Elsa Andersson
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsattas och hemlösas ohälsa under de senaste hundra åren Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet Detaljer   PDF
Bo JA Haglund, Klas Ek, Jan Halldin
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet hos barn och vuxna – några initiativ från regeringen Sammanfattning   PDF
Maria Larsson
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet och hemlöshet - att se framåt Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Utvärdera vetenskapliga studier, - Att göra systematiska litteraturstudier Detaljer   PDF
Harshida Patel
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Utvärdering av ett psykosocialt stödprogram för föräldrar till mycket för tidigt födda barn Sammanfattning   PDF
Birgitta Sandén-Eriksson, Gunnel Pehrsson
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 Utvärdering av interventionsarbete med hälsofrämjande åtgärder – en metodologisk ansats Sammanfattning   PDF
Anette Karltun
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Utvärdering av Ordinarie hälsokommunikation till migranter inom Stockholms läns landsting: en kvalitativ studie Sammanfattning
Kjerstin Larsson, Afsaneh Roshanai
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Utvärdering av Ordinarie hälsokommunikation till migranter inom Stockholms läns landsting: en kvalitativ studie Sammanfattning   PDF
Kjerstin Larsson, Afsaneh Roshanai
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Utvärdering av säkerhetskritiska händelser i vägtrafik Sammanfattning   PDF
Omar Bagdadi
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration! Sammanfattning   PDF
Ragnar Westerling
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap – Erfarenheter av att arbeta med interventioner utifrån ett arbetsmaterial Sammanfattning   PDF
Andrea Eriksson, Katrin Skagert, Lotta Dellve
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Utveckling av tjänsteproduktivitet inom hälso- och sjukvård Sammanfattning   PDF
Lars Nordgren
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Utveckling som mål och måttstock. Om barnhälsovårdens fyraårskontroller. Sammanfattning   PDF
Helena Hörnfeldt
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Utvecklingen inom socialtjänsten – reflektioner från en socialarbetare från ”golvet” Sammanfattning   PDF
Ann-Marie Strömberg
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Vad är det att åldras? En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet. Sammanfattning   PDF
Åsa Alftberg
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Vad är en familjecentral? Detaljer   PDF
Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Vad är genus? Sammanfattning   PDF
Mia Liinason
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun? Sammanfattning   PDF
Björn Bärbur, Birgitta Augustsson, Mikael Berglund, Paula Örn, Boel Holgersson
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Vad är värst: kvinnor och alkohol eller män och alkohol? Svar: alkohol Detaljer   PDF
Fredrik Spak, Kristina Berglund
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt? Sammanfattning   PDF
Ewa Wikström, Rebecka Arman, Lotta Dellve
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Vad gör tiggarna med oss svenskar? Sammanfattning   PDF
Jörgen Ljung, Rickard Klerfors
 
1201 - 1280 av 1384 komponeneter << < 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!