Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Egna upplevelser av fosterhemsplacering som barn och biologisk förälder Sammanfattning   PDF
Egna upplevelser
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Ekologisk mat och psykisk hälsa: Unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande Sammanfattning   PDF
Elisabeth von Essen
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Elevhälsa börjar i klassrummet Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Elevhälsovård och folkhälsa Sammanfattning   PDF
Sven Bremberg
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Empati, kultur och spegelneuron Sammanfattning   PDF
Eva Bojner Horwitz
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Empati som känsla, förståelse och omsorg Sammanfattning   PDF
Jakob Eklund
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Empowerment, hälsa, integration och assimilation Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Empowerment i integration och Introduktion - hur är det med makten? Sammanfattning   PDF
Karin Johansson Blight
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Empowerment i transkulturel psykiatri i Danmark Sammanfattning   PDF
Armando Báez, Marianne Kastrup
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser En berättelse om Olof Tegström - en föregångare i Vätgas Sverige, mer än 30 år före sin tid Sammanfattning   PDF
Inga Tegström
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD En blodig historia Detaljer   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer En bok som ger hopp vid utmattningssyndrom Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin En deckare från verkligheten – historien om Neurosedyn. Titel: Bara en liten vit sömntablett Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande En europeisk kartläggning av odokumenterade migranters tillgång till vård Sammanfattning   PDF
Carin Björngren Cuadra
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa En folkhälsopolitisk kardinalfråga: ökade sociala skillnader i dödlighet under fyra decennier Sammanfattning   PDF
Denny Vagerö
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede En förtjänt patient Sammanfattning   PDF
Katarina Jacobsson
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar En habiliterings samverkan med skolor och föräldrar: Organisering – rådgivning – hierarkier Sammanfattning   PDF
Per-Åke Rosvall, Anna Norrström
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD En hälsofrämjande hälso- och sjukvård, vad varför och hur? Sammanfattning   PDF
Margareta Kristenson
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD En kontroversiell folksjukdom – Om ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/ Kroniskt trötthetssyndrom) Detaljer   PDF
Bo J A Haglund
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år En kvalitativ studie om mobbning i arbetslivet Sammanfattning   PDF
Lillemor R-M Hallberg
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD En kväll i januari – en berättelse i telegramstil Sammanfattning   PDF
"Fredrik" (pseudonym)
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete En läkarhistoria Detaljer   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar En magisk box för resiliensterapi Strategiskt, kreativt och engagerat stöd i samverkan med barn i kris eller svåra livssituationer Sammanfattning   PDF
Elinor Brunnberg, Angie Hart
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri En ny bok om dem som vi kallar tiggare Sammanfattning   PDF
Hans Gösta Folke Swärd
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle En ny finanskris på väg? Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen En ny klassiker i Folkhälsoarbetets teori och praktik? Detaljer   Utan titel
Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige En ny skolläkarutbildning för skolans hälsofrämjande arbete Sammanfattning   PDF
Lars Cernerud
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD En opinionsbildande hälso- och sjukvård – tar vi vårt ansvar? Sammanfattning   PDF
Göran Boëthius
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer En sjukdom kallad barndom Sammanfattning   PDF
Mattias Nilsson Sjöberg
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande En skola för alla! - Om barns och ungdomars rätt till delaktighet Sammanfattning   PDF
Peg Lindstrand, Jane Brodin
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD En skola som hjälper eller stjälper? ADHD ur ett pedagogiskt perspektiv Sammanfattning   PDF
Nåkkve Balldin, Kenth Hedevåg
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer En skrämmande studie i medberoendets träsk Sammanfattning   PDF
Gunilla Nilson
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård En studie av hemlösas sjukdomar Sammanfattning   PDF
Rolf Byström, Robert Irestig
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer En svängom för att bryta ensamheten Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 En tobaksfri livsstart och uppväxt i Hageby Hagebyprojektet mot tobaksbruk,en samhällsintervention Sammanfattning   PDF
Anita Jernberger
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen En utredning med stor räckvidd Detaljer   PDF
Bernt Lundgren
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år En värdig minneshyllning till Angels pionjär arbete Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Encyklopedi om demenssjukdom Sammanfattning   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Ensamkommande barn i skolan, 2 november 2016 Detaljer   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Ensamkommande barn och ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse (SiS) Sammanfattning   PDF
Catrine Kaunitz, Jenny Jakobsson
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Ensamkommande barns placering vid SiS särskilda ungdomshem: Vilka placeras, hur mår de och vilka insatser får de? Sammanfattning   PDF
Mehdi Ghazinour, Malin Malin Eriksson, Malin Eklund Wimelius
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Epidemins aktörer. Patientkollektiv som maktfaktor: exemplet hiv/aids Sammanfattning   PDF
David Thorsén
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Epidemiologisk forskning om barn – vad har gjorts och vad kan göras? Sammanfattning   PDF
Måns Rosén
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Epidemiologiska studier på långloppsåkare på skidor – deltagare i Vasaloppet 1955-2010 Sammanfattning   PDF
Ulf Hållmarker
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Erfarenheter som rehabiliteringskonsult i Sverige Detaljer   PDF
Jan Rydberg
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Erving Goffman och den tillgjorda människan Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Etik, funktionshinder och medaktörskap i media - en kvalitativ innehållsanalys Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv, Per Olof Larsson, Håkan Högberg, Jörgen Lundälv
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Etik och politik i epidemibekämpning Sammanfattning   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Etik och reflektion om dödlighet Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Etiologiska subtyper och riskfaktorprofil vid ischemisk stroke före 70 års ålder: Resultat från the Salgrenska Academy Study on Ischemic Stroke Sammanfattning   PDF
Katarina Jood, Christian Blomstrand, Christina Jern
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Etiska aspekter av osäker vetenskap och vaccinkontroverser: konstruktivistiska bidrag Sammanfattning   PDF
Morten Sager
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Etiska aspekter på vaccination – ett medicinskt perspektiv Sammanfattning   PDF
Anders Lindberg
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Etiska dilemman i samband med vaccination mot HPV Sammanfattning   PDF
Marie Gunnel Oscarsson
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Etiska utmaningar i livets slutskede Sammanfattning   PDF
Daniel Brattgård
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Etnografi som stöd för kunskap om kultur och sammanhang vid psykiatrisk diagnostik Sammanfattning   PDF
Sofie Bäärnhielm
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Etnologisk analys av etiska problem inom hälso- och sjukvården. En sammanfattning av en avhandling Detaljer   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Etnologiska analyser fördjupar medicinens praktik Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Ett betydande steg mot en renare värld Sammanfattning   PDF
Elisabeth Rosenborg, Björn Idar, Bo J.A. Haglund
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Ett hälsosammare arbetsliv – Vägledning för goda psykosociala arbetsförhållanden Sammanfattning   PDF
Annemarie Hultberg
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Ett litet steg för läkarkåren – ett stort steg för sjukskrivningsprocessen Sammanfattning   PDF
Jan Larsson
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Ett möjligt uppdrag Sammanfattning   PDF
Martin Valfridsson
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Ett något övermättat praktverk om Ersta diakonis historia Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Ett nationellt nätverk för cannabisbehandlare Sammanfattning   PDF
Ann-Sofie Nordenberg
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Ett samhällsproblem kräver i första hand samhälleliga lösningar Sammanfattning   PDF
Hans Swärd
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Ett starkt reportage om flykt, asyl och hjälpare Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Ett steg in i samtidskonsten Sammanfattning   PDF
Sophie Allgårdh
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Ett tandvårdsperspektiv på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet – exempel på kariesprevention från Västra Götaland Sammanfattning   PDF
Katharina Wretlind, Lars Gahnberg
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri EU-initiativ för att påverka Romernas situation Sammanfattning   PDF
Soraya Post
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri EU-medborgarna, tiggeriet och den synliga nöden – en kunskapsöversikt Sammanfattning   PDF
Hans Gösta Folke Swärd
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri EU-migranternas vårdsituation Sammanfattning   PDF
Johannes Mosskin
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Europeiska baptisters arbete med romer i Rumänien och Bulgarien Sammanfattning   PDF
Christer Daelander
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Evidens för diagnostik och behandling av ADHD – Om ett SBU-projekt Sammanfattning   PDF
Lars Jacobsson
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Existentiell betydelse av konst i vården: Utdrag ur föredrag på Stockholms Sjukhem den 23 november 2017 av Jonna Lappalainen Sammanfattning   PDF
Jonna Lappalainen
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Existentiell kris – varför behöver den beforskas? Sammanfattning   PDF
Peter Strang
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Existentiell osäkerhet ökar sårbarheten för psykisk ohälsa –analys av hälsosamtal bland vuxna asylsökande och kvalitativa intervjuer med flyktingar Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad, Julia Lindgren, Maria Asplund, Bo Burström
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Existentiellt ledarskap Sammanfattning   PDF
Anna Rosengren
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Fakta som musik Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Faktorer som kan påverka tidig återgång till arbete efter stroke Sammanfattning   PDF
Gerd Andersson
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Fallrisikovurdering i alderspensjonisters hjem: Implikasjoner for praksis? Sammanfattning   PDF
Jorid Grimeland, Astrid Bergland
 
321 - 400 av 1401 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!