Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Interkulturell öppning – en lång väg för att nå grundläggande förändringar av tysk psykiatri Sammanfattning   PDF
Mike Mösko
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer International comparisons of health care systems: Conceptual and methodological developments over half a century Sammanfattning   PDF
Björn Smedby, Ronald Andersen
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar INTERNATIONALISERING OCH GLOBALISERING I SOCIALT ARBETE Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Internationell flyktingsituation och svensk hälso- och sjukvård Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Internationella jämförelser av åtgärdbar dödlighet Sammanfattning   PDF
Ragnar Westerling
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Internationella jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem. Utvecklingen av modeller och metoder under ett halvt sekel Sammanfattning   PDF
Björn Smedby, Ronald Andersen
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Internationellt Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Internationellt Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Intersektionalitet och funktionshinderforskning Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Intressanta nya publikationer Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Introduktion av temanumret - Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Detaljer   PDF
Sven Bremberg
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Introduktion och bakgrund följeforskning: Existentiell betydelse av konst i vården på Stockholms Sjukhem Sammanfattning
Jonna Lappalainen
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Introduktion till Compassionfokuserad terapi och Compassion Mind Training Sammanfattning   PDF
Christina Andersson, Sofia Viotti
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Introduktion: Att vara i ett meningsfullt sammanhang är viktigt för hälsan Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Introduktion: Stressmedicin – vad är det? Detaljer   PDF
Gunnar Ahlborg jr
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Introduktion: Tillit mellan människor Sammanfattning   PDF
Ylva Norén Bretzer, Kristina Holmgren
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Invandrade kvinnors hälsa i Sverige, - Om genus och etnicitet Sammanfattning   PDF
Isis Nyampame
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer InvandrarAkademin i Borås - Mångfaldens högskola Sammanfattning   PDF
Ulf Hanning
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Invandrarnas välfärd och hälsa. Diskriminering och integration på 90-talet Sammanfattning   PDF
Joachim Vogel, Michael Hjerm
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Invest in ME Research 2016 Sammanfattning   PDF
Henrik Fransson, Kerstin Heiling
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Investera i barns hälsa Detaljer   PDF
Peter Allebeck
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Islands kamp mot tobakens skador Sammanfattning   PDF
Sveinn Magnússon
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Jag känner ett ansvar för att Medvaro ska fortleva. Samtal med Karin Thalén, direktör Stockholms Sjukhem Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne ... Sammanfattning   PDF
Ulrica Fritzson
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Jag ville se vad som fanns bortom Pyrenéerna: Intervju med konstnär Nacho Tatjer Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Jämlik hälsa kräver nya arbetssätt i vården Sammanfattning   PDF
Sara Fritzell, Carin Bokedal, Anja Schultz, Bo Burström
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Jämlik hälsa – vad krävs för att nå från evidens till politik och praktik? Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Jämlikhet – frihet - och lite broderskap - en diskussion utifrån teori och empiri Sammanfattning   PDF
Karin Melinder
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Jämlikhetsanden. Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen. Sammanfattning   PDF
Andreas Wilhelmsson
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Jämlikhetsarbete i praktiken – har vi kapacitet att arbeta effektivt med komplexa samhällsfrågor? Sammanfattning   PDF
Göran Henriksson, Åsa Lundqvist
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Job satisfaction, strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential care Detaljer   PDF
Anneli Orrung Wallin
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Jordmån för ett framgångsrikt ANDT-förebyggande arbete inom den idéburna sektorn Sammanfattning   PDF
Susanna Geidne
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Kampen om Hälso- och sjukvårdens styrformer exemplifieras från psykiatrin Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Kampen om sjukfrånvaron. En samhällspolitisk studie, samtidigt en millenniumthriller! Sammanfattning   PDF
Åke Thörn
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Kan danskarna bidra till ett friskare Sverige? Sammanfattning   PDF
Sven-Olof Isacsson, Finn Diderichsen
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Kan en kortkurs i mindfulness ge långtidseffekt och sänka stressnivån? Sammanfattning   PDF
Ylva Liander Ankarcrona, Hugo Norell, Åsa Sandberg, Åsa Wulfsberg, Ann Frodi
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Kan en utökad samhällsorientering med fokus på studiebesök främja nyanländas hälsa? Sammanfattning   PDF
Maissa Al Adhami, Ragnar Westerling
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Kan jag få ett läkarintyg? - Erfarenheter av telefonrådgivning i primärvården Sammanfattning   PDF
Ulrika Müssener, Catarina Linderoth
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Kan man förstå socialt arbete? Sammanfattning   PDF
Ulla Beijer
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Kan man utbilda i ”kulturell känslighet”? – erfarenheter från en metodutveckling i arbetsplatsanpassad utbildning Sammanfattning   PDF
Maria Sundvall
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Kan mindfulness bidra till en hållbar utveckling? Sammanfattning   PDF
Maria Elina Niemi
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Kan onda cirklar brytas? Om ADHD med antisocialitet och ADHD-behandling på Norrtäljeanstalten. Sammanfattning   PDF
Ylva Ginsberg
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Sammanfattning   PDF
Jane Brodin
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Kapitalbegreppet – en möjlighet att ordna och beforska hälsans orsaksfaktorer Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Karl Evang, Mogens Fog och Axel Höjer – tre skandinaver i kampen för bättre folkhälsa Sammanfattning   PDF
Urban Janlert
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Kategorier av risk: Om epidemiologi och intersektionalitetsteori Sammanfattning   PDF
Maria Wemrell, Juan Merlo
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Klimatfrågans psykologi Sammanfattning   PDF
Björn Salomonsson
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Klimatkrisen och de nya berättelserna - om att lyfta fram möjligheter att påverka i positiv riktning och inge hopp om förändring Sammanfattning   PDF
Gerd Johnsson-Latham, Karin Sundby
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Kliniska erfarenheter av begåvningstest och särbegåvning Sammanfattning   PDF
Anita Kullander
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Kognitivt förhållningssätt i rehabilitering Sammanfattning   PDF
Siri Lundmark
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Kommentar: Är det dags att släppa in alternativmedicinen i finrummet? Sammanfattning   PDF
Tania Mäntyranta
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Kommentarer till Malmökommissionens rapport och arbete Detaljer   PDF
Gunnar Ågren
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Kommissionen för jämlik hälsa – en kort rapport i halvtid Sammanfattning   PDF
Olle Lundberg
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Kommunalt mottagande av invandrare och flyktingar – 40 år av utmaningar och erfarenheter Sammanfattning   PDF
Anna-Maria Sarstrand Marekovic
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Kommunenes rolle i å utjevne sosiale helseforskjeller – Norge som eksempel Sammanfattning   PDF
Elisabeth Fosse
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Könet i den folkhälsopolitiska texten, - Om kön och genus i 2005 års folkhälsopolitiska rapport Sammanfattning   PDF
Mikael Eivergård
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Konferenser Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Konjunkturrapporter för välfärdssverige Socialstyrelsens årliga rapporter beskriver läget inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården Detaljer   PDF
Kjell Asplund
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Könsmönster i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Sammanfattning   PDF
Nina Esfahani, Maria Larsson, Sylvia Määttä, Aina Granath
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Konst och subjektskapande. Neurodegenerativa nedsättningar och dialogbaserad konstpedagogik Sammanfattning   PDF
Johanna Rosenqvist, Ellen Suneson
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Konstbilden i vårdarbetet, ett kommunikativt redskap Sammanfattning   PDF
Britt-Maj Wikström
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Konsten att genomföra politiska beslut Sammanfattning   PDF
Karl Löfgren
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Konsten att möta människor i svåra situationer Sammanfattning   PDF
Daniel Brattgård, Margareth Brynolf, Charlotte Lovén
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Konsten har berört mig själsligt, kroppsligt och känslomässigt Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Konstkultur för ett hälsosamt åldrande Sammanfattning   PDF
Britt-Maj Wikström
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Konstnärshemmet Sammanfattning   PDF
Lisa Stålspets
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Konststunder - nycklar till fördjupade samtal Sammanfattning   PDF
Jeanette Rangner Jacobsson
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Könsuppdelad behandling eller ej? En reflektion över vård- och behandlingsutbudet för alkoholberoende män och kvinnor de senaste 30 åren och hur man idag tänker om könsuppdelad behandling Sammanfattning   PDF
Kristina Berglund, Fredrik Spak
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Kontakter mellan grupper inom civilsamhällets organisationer Sammanfattning   PDF
Susanne Wallman Lundåsen
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Kontinuitet och helhetssyn i rehabilitering av patienter med långvarig smärta – en studie från Vidarkliniken Sammanfattning   PDF
Maria Arman
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Kontrakt och incitament Betydelsen av incitament för utformningen av avtal Sammanfattning   PDF
Bo Jordin
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Kontraktstyrd primärvård En modern lösning eller väger traditionerna tyngre? Sammanfattning   PDF
Britt-Marie Brinkmo
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Körsång Sammanfattning   PDF
Anna Helander Ekberg
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Korsang - en kilde til folkehelse Sammanfattning   PDF
Anne Haugland Balsnes
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Sammanfattning   PDF
Karin Mossler, Björn Kadesjö, Lars Hellgren
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Kostnader för kvinnor och mäns hälso- och sjukvårdskonsumtion Sammanfattning   PDF
Ingrid Osika
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Kraft i åren - hälsomotion för äldre Sammanfattning   PDF
Elina Karvinen, Anneli Sarvimäki
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Kraft och vilja att nå fram - Etniska grupper som mål och medel i ANDT-förebyggande arbete Sammanfattning   PDF
Charli C-G Eriksson, Ingela Fredriksson, Sandra Lundqvist
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Kritiska granskningar av hälso- och sjukvårdens funktioner – ensidiga lösningar för behandling och överförskrivning av läkemedel Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
641 - 720 av 1401 komponeneter << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!